Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku, na današnjj 23. sednici, prihvatili su Predlog plana generalne regulacije Univerzitetskog parka u Novom Sadu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije starog gradskog centra u području Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet garaže u Ulici Modene), potom, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije stare ložionice u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije poslovanja duž Temerinske ulice, a severno od Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu (lokalitet između ulica Paje Radosavljevića i Profesora Grčića).

Savet je prihvatio i Predlog odluke o izmenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o finansiranju stambene podrške Grada Novog Sada u 2022. godini, Predlog odluke o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2022. godini, Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2022. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za potrebe Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika Novi Sad, bez naknade.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.