Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку, на данашњј 23. седници, прихватили су Предлог плана генералне регулације Универзитетског парка у Новом Саду и упутили га Скупштини Града Новог Сада.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације старог градског центра у подручју Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модене), потом, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације старе ложионице у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације пословања дуж Темеринске улице, а северно од Улицe Паје Радосављевића у Новом Саду и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између улица Паје Радосављевића и Професора Грчића).

Савет је прихватио и Предлог одлуке о изменама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2022. години, Предлог одлуке о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2022. години, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину, као и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној Покрајини Војводини за потребе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, без накнаде.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.