Na današnjoj sednici članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog odluke o otklanjanju, odnosno ublažavanju posledica prouzrokovanih požarom na objektima na teritoriji Grada Novog Sada.

Ovim Predlogom odluke predviđeno je da se otklanjanje, odnosno ublažavanje posledica prouzrokovanih požarom na objektima na teritoriji Grada Novog Sada vrši putem sanacije objekata koji su oštećeni, odnosno uništeni u požaru. Istim Predlogom odluke propisano je da se sanacija objekata vrši na osnovu procene nadležnih organa i subjekata a u skladu sa aktom koji donosi Gradsko veće Grada Novog Sada i obavljaju ga subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji Grada Novog Sada, koja raspolažu resursima za zaštitu i spasavanje i koji su uređeni posebnim aktom Gradskog veća Grada Novog Sada. Bliži uslovi sanacije, kao i međusobna prava i obaveze, uređuju ugovorom koji zaknjučuju Gradonačelnik Grada Novog Sada ili lice koje on ovlasti i subjekat od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji Grada Novog Sada. Sredstva za realizaciju ove odluke obezbeđuju se u budžetu Grada Novog Sada, a nadzor nad primenom ove odluke vrši Gradska uprava za komunalne poslove.

Na današnjoj sednici usvojen je i upućen Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje i Predlogom odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Novog Sada o kojem će odbornici raspravljati na sednici zakazanoj za 23. decembar.