На данашњој седници чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Предлог одлуке о отклањању, односно ублажавању последица проузрокованих пожаром на објектима на територији Града Новог Сада.

Овим Предлогом одлуке предвиђено је да се отклањање, односно ублажавање последица проузрокованих пожаром на објектима на територији Града Новог Сада врши путем сaнације објеката који су оштећени, односно уништени у пожару. Истим Предлогом одлуке прописано је да се санација објеката врши на основу процене надлежних органа и субјеката а у складу са актом који доноси Градско веће Града Новог Сада и обављају га субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Новог Сада, која располажу ресурсима за заштиту и спасавање и који су уређени посебним актом Градског већа Града Новог Сада. Ближи услови санације, као и међусобна права и обавезе, уређују уговором који закњучују Градоначелник Града Новог Сада или лице које он овласти и субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Новог Сада. Средства за реализацију ове одлуке обезбеђују се у буџету Града Новог Сада, а надзор над применом ове одлуке врши Градска управа за комуналне послове.

На данашњој седници усвојен је и упућен Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и Предлогом одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада о којем ће одборници расправљати на седници заказаној за 23. децембар.