Na današnjoj sednici Saveta za sport i omladinu razmatran je i prihvaćen Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu.

Osnovu za izradu programa poslovanja za 2022. godinu čini analiza poslovanja iz 2021. godine koja sadrži procenjeni fizički obim aktivnosti u 2021. godini, kao i procena finansijskih pokazatelja za 2021. godinu. Zbog nastale epidemiološke situacije u zemlji usled pandemije virusa SOVID-19, sprovođenja epidemioloških mera koje su se menjale u zavisnosti od epidemiološke situacije, Preduzeće je ostvarilo umanjene prihode kako po osnovu izdavanja poslovnog i reklamnog prostora, tako i po osnovu ugovorenih kulturnih i sportskih dešavanja – objašnjeno je na sednici.

U 2022. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 591.000.000,00 dinara, ukupni rashodi u iznosu od 590.442.000,00 dinara, tako da će Preduzeće ostvariti dobit u iznosu od 107.587,00 dinara. Najznačajniji prihod koji se planira je prihod od zakupa u iznosu od 565.000.000,00 dinara. Iz budžeta Grada za kapitalne subvencije planiran je iznos od 159.000.000,00 dinara, što je namenjeno za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode dečijeg i srednjeg bazena SC ,,Sajmište“ u iznosu od 35.000.000,00 dinara bez PDV-a, izradu projektno tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta JP ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad do nivoa projekta za građevinsku dozvolu u iznosu od 120.000.000,00 dinara sa PDV-om i nabavku sportskog semafora za potrebe zatvorenog bazena JP ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina Novi Sad u iznosu od 4.000.000,00 dinara bez PDV-a – navedeno je u Programu.