На данашњој седници Савета за спорт и омладину разматран је и прихваћен Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину.

Основу за израду програма пословања за 2022. годину чини анализа пословања из 2021. године која садржи процењени физички обим активности у 2021. години, као и процена финансијских показатеља за 2021. годину. Због настале епидемиолошке ситуације у земљи услед пандемије вируса СОVID-19, спровођења епидемиолошких мера које су се мењале у зависности од епидемиолошке ситуације, Предузеће је остварило умањене приходе како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања – објашњено је на седници.

У 2022. години планирају се укупни приходи у износу од 591.000.000,00 динара, укупни расходи у износу од 590.442.000,00 динара, тако да ће Предузеће остварити добит у износу од 107.587,00 динара. Најзначајнији приход који се планира је приход од закупа у износу од 565.000.000,00 динара. Из буџета Града за капиталне субвенције планиран је износ од 159.000.000,00 динара, што је намењено за реконструкцију постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ ,,Сајмиште“ у износу од 35.000.000,00 динара без ПДВ-а, израду пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу у износу од 120.000.000,00 динара са ПДВ-ом и набавку спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина Нови Сад у износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а – наведено је у Програму.