Градска изборна комисија обавештава овлашћена лица за подношење предлога за именовање чланова и заменика чланова гласачких одбора на територији Града Новог Сада, за спровођење републичког референдума расписаног за 16. јануара 2022. године, за дане новогодишњих празника 1, 2. и 3. јануара 2022. године, као и до 5. јануара 2022. године, најаве подношење предлога на телефон 064/84-48-633.