Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet u Ulici kralja Petra I broj 1), Predlog plana detaljne regulacije dela Salajke severno od Partizanske ulice u Novom Sadu i Predlog plana detaljne regulacije dela područja planiranog za poslovanje sekundarnog i tercijarnog sektora, severoistočno od planirane obilaznice u Veterniku.

Na današnjoj sednici članovi Saveta su prihvatili i uputili Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje i  Predlog plana detaljne regulacije područja za poslovanje južno od Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije „Mali do“ – proširenje u Sremskoj Kamnici i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Kulturnom centru Grada Novog Sada, Novi Sad.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za četvrtak, 10. februara.