Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици краља Петра I број 1), Предлог плана детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду и Предлог плана детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора, североисточно од планиране обилазнице у Ветернику.

На данашњој седници чланови Савета су прихватили и упутили Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и  Предлог плана детаљне регулације подручја за пословање јужно од Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Мали до“ – проширење у Сремској Камници и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Културном центру Града Новог Сада, Нови Сад.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине заказаној за четвртак, 10. фебруара.