Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad.

Predlogom ove odluke pristupilo se izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća ,,Tržnica“ Novi Sad, u članu 10. u delu u kojem je uređen osnovni kapital Javnog komunalnog preduzeća ,,Tržnica“ Novi Sad.

Odnosno, ovim Predlogom odluke predviđeno je da osnovni kapital Javnog preduzeća registrovan u Registru privrednih subjekata iznosi 478.044.913,01 dinara i to, upisani novčani kapital 9.521.966,25 dinara i uplaćeni novčani kapital 9.521.966,25 dinara, upisani novčani kapital 456.231.746,10 dinara i uplaćeni novčani kapital 456.231.746,10 dinara, upisani novčani kapital 5.145.993,70 dinara i uplaćeni novčani kapital 5.145.993,70 dinara, i upisani novčani kapital 7.145.206,96 dinara i uplaćeni novčani kapital 7.145.206,96 dinara.

Prihvaćeni Predlog odluke upućen je Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.