Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.

Предлогом ове одлуке приступило се измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа ,,Тржница“ Нови Сад, у члану 10. у делу у којем је уређен основни капитал Јавног комуналног предузећа ,,Тржница“ Нови Сад.

Односно, овим Предлогом одлуке предвиђено је да основни капитал Јавног предузећа регистрован у Регистру привредних субјеката износи 478.044.913,01 динара и то, уписани новчани капитал 9.521.966,25 динара и уплаћени новчани капитал 9.521.966,25 динара, уписани новчани капитал 456.231.746,10 динара и уплаћени новчани капитал 456.231.746,10 динара, уписани новчани капитал 5.145.993,70 динара и уплаћени новчани капитал 5.145.993,70 динара, и уписани новчани капитал 7.145.206,96 динара и уплаћени новчани капитал 7.145.206,96 динара.

Прихваћени Предлог одлуке упућен је Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.