Članice i članovi Saveta za zaštitu životne sredine prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o proglašenju Parka prirode „Begečka jama“ zaštićenim područjem.

Predlogom odlukom proglašava se Park prirode „Begečka jama“ zaštićenim područjem od lokalnog značaja 3. kategorije i utvrđuju se mere zaštite, način obavljanja privrednih delatnosti i korišćenje prirodnih vrednosti u Parku prirode, upravljač, kao i način upravljanja i izvor finansiranja.

Prema predlogu, Park prirode „Begečka jama“ proglašava se zaštićenim područjem u cilju očuvanja mozaičnosti staništa koja su u nestajanju i za njih vezanih životnih zajednica i divljih vrsta, kao i obezbeđivanja uslova za dalji stabilan razvoj prirodnih vrednosti, uz održivo korišćenje prirodnih resursa. Plavno područje predstavlja deo međunarodnog ekološkog koridora Dunava. Zaštitna zona Parka prirode „Begečka jama“ obuhvata površinu od 387,75 hektara.

O prihvaćenom predlogu raspravljaće odbornice i obornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.