Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između ulica Šafarikove, Jevrejske i Uspenske u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Šafarikova broj 4).

Cilj izrade odluke o izmenam i dopunama ovog Plana je preispitivanje važećeg planskog rešenja i njegovo usklađivanje sa mogućnostima realizacije, u skladu sa novim zahtevima i potrebama korisnika prostora, stanjem na terenu, realinim mogućnostima realizacije, a u svrhu objedinjavanja katastarskih parcela broj 10152 i 10153 Katastarska opština Novi Sad I u jednu građevinsku celinu.

O prihvaćenom Predlogu raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.