Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитет у Улици Шафарикова број 4).

Циљ израде одлуке о изменам и допунама овог Плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену, реалиним могућностима реализације, а у сврху обједињавања катастарских парцела број 10152 и 10153 Катастарска општина Нови Сад I у једну грађевинску целину.

О прихваћеном Предлогу расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине Града Новог Сада.