Danas je održana XXV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Ostavka Ane Lekić na funkciju zamenika sekretara Skupštine Grada Novog Sada

2. Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Grada Novog Sada

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet u Ulici kralja Petra I broj 1)

4. Plan detaljne regulacije dela Salajke severno od Partizanske ulice u Novom Sadu

5. Plan detaljne regulacije dela područja planiranog za poslovanje sekundarnog i tercijarnog sektora, severoistočno od planirane obilaznice u Veterniku

6. Plan detaljne regulacije područja za poslovanje južno od Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu

7. Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Mali do“ – proširenje u Sremskoj Kamenici

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova između ulica Šafarikove, Jevrejske i Uspenske u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Šafarikova broj 4)

9. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

10. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ u osnivanju kao javnog preduzeća

11. Odluka o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2022. godinu

12. Odluka o proglašenju Parka prirode „Begečka jama“ zaštićenim područjem

13. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Kulturnom centru Grada Novog Sada, Novi Sad

14. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, za 2021. godinu

15. Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, za 2021. godinu

16. Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u stalnom sastavu

17. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đorđe Natošević“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đorđe Natošević“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad