Данас је одржана XXV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Оставка Ане Лекић на функцију заменика секретара Скупштине Града Новог Сада

2. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Града Новог Сада

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици краља Петра I број 1)

4. План детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду

5. План детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора, североисточно од планиране обилазнице у Ветернику

6. План детаљне регулације подручја за пословање јужно од Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду

7. Одлука о изради плана детаљне регулације „Мали до“ – проширење у Сремској Каменици

8. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитет у Улици Шафарикова број 4)

9. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

10. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа

11. Одлука о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину

12. Одлука о проглашењу Парка природе „Бегечка јама“ заштићеним подручјем

13. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Културном центру Града Новог Сада, Нови Сад

14. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, за 2021. годину

15. Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, за 2021. годину

16. Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије Града Новог Сада у сталном саставу

17. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Балетске школе у Новом Саду

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад