Gradska izborna komisija Grada Novog Sada, na sednici održanoj 1. marta, donela je Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u proširenom sastavu, na predlog Saveza vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Szövetség. Na sednici je doneto i Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u proširenom sastavu, na predlog Srpske radikalne stranke.

Na 4. sednici usvojen je i zapisnik sa prethodne sednice Gradske izborne komisije.