Градска изборна комисија Града Новог Сада, на седници одржаној 1. марта, донела је Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у проширеном саставу, на предлог Савеза војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség. На седници је донето и Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у проширеном саставу, на предлог Српске радикалне странке.

На 4. седници усвојен је и записник са претходне седнице Градске изборне комисије.