Gradska izborna komisija Grada Novog Sada, na sednici održanoj 19. marta, odbacila je predlog Mihajla Nikolića za imenovanje članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu na teritoriji Grada Novog Sada, podnet u ime Romske partije, podnosioca proglašene izborne liste „Romska partija“ – Srđan Šajn, kao podnet od neovlašćenog lica.

Na 14. sednici usvojen je zapisnik sa 13. sednice Gradske izborne komisije.