Градска изборна комисија Града Новог Сада, на седници одржаној 19. марта, одбацила је предлог Михајла Николића за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу на територији Града Новог Сада, поднет у име Ромске партије, подносиоца проглашене изборне листе „Ромска партија“ – Срђан Шајн, као поднет од неовлашћеног лица.

На 14. седници усвојен је записник са 13. седнице Градске изборне комисије.