Градска изборна комисија Града Новог Сада, на седници одржаној 22. марта, донела је Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије Града Новог Сада у проширеном саставу, на предлог Странке правде и помирења/Strankе pravde i pomirenja.

На 15. седници усвојен је записник са 14. седнице Градске изборне комисије.