Komisiji za predstavke i predloge danas se obratilo nekoliko sugrađanki i sugrađana kako bi u neposrednom razgovoru ukazali na svoje probleme i zatražili njihovo rešavanje.

Predstavnik građana iz Ulice Mikole Kočiša i Prištinske ukazao je na problem neodržavanja zelene površine, a koja se dodatno devastira parkiranjem automobila. Kako je naveo, njihov problem je i nepostojanje trotoara i odvoda za atmosfersku kanalizaciju, pa se nakon padavina zadržava voda i dodatno otežava kretanje, a Prištinska ulica je neasfaltirana i potpuno komunalno neopremljena. Komisija je donela zaključak da ovu predstavku uputi Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije i JKP „Gradsko zelenilo“.

Predstavnica građana dela Paragova obratila se predstavkom u kojoj navodi da se u okolini Jezerske ulice pravi divlja deponija, koja je nastala nakon uklanjanja kontejnera. Prema njenim rečima, uočili su da, pored sugrađana, često smeće na tom mestu bacaju i planinari koji tuda prolaze. Sličan problem izneo je i profesionalni upravnik zgrade na uglu Cara Lazara i Tolstojevoj gde su ponekad postavljena samo dva kontejnera, koji se brzo napune. Kako je naveo, oni su se već obraćali JKP „Čistoća“ sa zahtevom da se na tom mestu postave podzemni kontejneri, ali odgovor nisu dobili. Komisija će ove predstavke uputiti GU za inspekcijske poslove i JKP „Čistoća“.

Članovi Komisije razmatrali su i uputili na adrese podnosilaca predstavki odgovore od nadležnih institucija dobijene na ranije upućene predstavke građana.