Комисији за представке и предлоге данас се обратило неколико суграђанки и суграђана како би у непосредном разговору указали на своје проблеме и затражили њихово решавање.

Представник грађана из Улице Миколе Кочиша и Приштинске указао је на проблем неодржавања зелене површине, а која се додатно девастира паркирањем аутомобила. Како је навео, њихов проблем је и непостојање тротоара и одвода за атмосферску канализацију, па се након падавина задржава вода и додатно отежава кретање, а Приштинска улица је неасфалтирана и потпуно комунално неопремљена. Комисија је донела закључак да ову представку упути Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције и ЈКП „Градско зеленило“.

Представница грађана дела Парагова обратила се представком у којој наводи да се у околини Језерске улице прави дивља депонија, која је настала након уклањања контејнера. Према њеним речима, уочили су да, поред суграђана, често смеће на том месту бацају и планинари који туда пролазе. Сличан проблем изнео је и професионални управник зграде на углу Цара Лазара и Толстојевој где су понекад постављена само два контејнера, који се брзо напуне. Како је навео, они су се већ обраћали ЈКП „Чистоћа“ са захтевом да се на том месту поставе подземни контејнери, али одговор нису добили. Комисија ће ове представке упутити ГУ за инспекцијске послове и ЈКП „Чистоћа“.

Чланови Комисије разматрали су и упутили на адресе подносилаца представки одговоре од надлежних институција добијене на раније упућене представке грађана.