Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili, Predlog odluke o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. godinu, Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu,

Na današnjoj sednici prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2021. godine, zatim Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2021. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, Predlog odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Autonomne pokrajine Vojvodine, neposrednom pogodbom, bez naknade, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu, Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2021. godinu i Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2022. godinu.