Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници једногласно прихватили, Предлог одлуке о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину, Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину,

На данашњој седници прихваћена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године, затим Анализa пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, Предлог одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, непосредном погодбом, без накнаде, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања градског грађевинског земљишта за 2022. годину, Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2021. годину и План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2022. годину.