Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se sutra, 29. aprila, sa početkom u 10 časova, a na Dnevnom redu XXVI sednice naći će se 50 tačaka.

U prvom delu sednice odbornice i odbornice će raspravljati o odlukama koji se odnose na urbanizam, među kojima su planovi generalne i detaljne regulacije, ali i izmene i dopune pojedinh planova.

Pred odbornicama i odbornicima će se naći i odluke iz oblasti socijalne zaštite, kao što su dodele stambene podrške kupovinom stana za dvočlano, četvoročlano i petočlano domaćinstvo, ali i odluke o otuđenju stanova iz javne svojine grada, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima u Čeneju i Veterniku.

Izveštaj lokalnog ombudsmana za 2021. godinu, kao i Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za prošlu godinu, takođe će se naći na sutrašnjem dnevnom redu XXVI sednice novosadske Skupštine. Pored toga, odbornice i odbornici će raspravljati i o Izveštaju o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu, potom Izveštaju o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada za prošlu godinu, kao i o Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za ovu godinu.

Predlog odluke o ustanovama kulture, prema kojoj se pored ranije osnovanih, uvodi novoosnovana ustanova kulture čiji je osnivač Grad – mađarski kulturni centar ,,Petefi Šandor“, takođe je na dnevnom redu sednice, a odbornice i odbornici će raspravljati i o postavljanju skulpturnog dela „Čovek jelen“, delo vajara Nikole Zarića, koje bi se postavilo u centralnom delu Limanskog parka.

Na sutrašnjoj sednici će se naći i odluke koje se tiču gradskih komunalnih preduzeća. Među njima su analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća za 2021. godinu, te informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz programa poslovanja gradskih preduzeća za prethodnu godinu. Takođe, na dnevnom redu su i godišnji izveštaji o realizaciji programa investicionih aktivnosti „Puta“ i „Parking servisa“, te izveštaj aktivnosti koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Odbornice i odbornici će raspravljati i o predlozima o izmenama programa investicionih aktivnosti i programa poslovanja „Vodovoda i kanalizacije“, potom izveštaju o radu Stambene agencije za 2021. godinu, ko i Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike Novog Sada za ovu godinu. Odbornici i odbornice razmatraće i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o porgramu uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu.

Pred odbornicama i odbornicima će se naći i nekoliko predloga rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Gradskoj biblioteci, Centru za socijalni rad, te mesnim zajednicama „Bukovac“, „Podbara“, „Sava Kovačević“ i „Kovilj“. Odbornici i odbornice će raspravaljati i o nazivima ulica u Veterniku i Novom Sadu, kao i o pojedinim kadrovskim rešenjima.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.