Članice i članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta na današnjoj sednici razmatrali su predloge za davanje naziva delova naseljenih mesta i to: predlog Aleksandra Petrovića, pomoćnika gradonačelnika Grada Novog Sada, za davanje naziva trgu u Novom Sadu, kp 110/1 KO Novi Sad II po gradu Dortmundu, predloge Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Nova 22 u Novom Sadu, koja počinje između kp 4042/1 i kp 4043, ide celom dužinom kp 4042/25 i završava se između kp 4042/24 i kp 4031, KO Veternik, zatim, za davanje naziva ulici u Novom Sadu, koja počinje na kp 4043/21, ide duž dela kp 4043/22 i završava se između kp 4043/1 i 4044, KO Veternik, predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Futogu, kp 1228 KO Futog i predloga za davanje naziva ulici u Petrovaradinu, koja počinje kod kp 4990/18, ide delom kp 4990/9 i završava se kod kp 4990/8, KO Petrovaradin.

U okviru razmatranja Predloga Aleksandra Petrovića, pomoćnika gradonačelnika, za davanje naziva trgu u Novom Sadu po gradu Dortmundu, rečeno je da je ovaj grad jedan od prvih gradova pobratima Novog Sada sa kojim je povelja o bratimljenju potpisana pre 40 godina, 1982. godine. Dortmund je grad u zapadnoj Nemačkoj, u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, ima oko 590.000 stanovnika, a od Novog Sada je udaljen oko 1500 km, a kao simbol prijateljstva bratskih gradova, u Dortmundu je 2017. godine, na 35-godišnjicu bratimljenja Dortmunda i našeg grada, otvoren Novosadski trg (Platz von Novi Sad), navodi se dalje u obrazloženju.

Kako je objašnjeno, Novi Sad i Dortmund su saradnju ostvarili realizacijom konkretnih i kvalitetnih projekata, razmenom znanja i iskustava, a pečat ove saradnje je svakako kultura. Zbog svega navedenog, članice i članovi Komisije podržali su, većinom glasova, predlog da se travnata površina ispred Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ pored Trga neznanog junaka, nazove Trg Dortmunda.

Prema zaključcima Komisije, dve ulice u Veterniku dobiće nazive po Oliveri Marković, našoj poznatoj i istaknutoj glumici i po Jelisaveti Načić, prvoj ženi diplomiranoj arhitekti u zemlji, koja je projektovala prvu modernu školsku zgradu Osnovne škole Kralj Petar prvi u Beogradu, prvu bolnicu za tuberkulozu, prvu kružnu peć za izradu opeke, prvu planski zidanu stambenu zgradu na Balkanu i čuveno Malo stepenište na Kalemegdanu.

Takođe, jednoglasno su prihvaćeni predlozi da se ulici u Futogu dodeli ime po poznatom pesniku Dušku Trifunoviću, a ulici u Petrovaradinu naziv Metohijska.

Svi predlozi biće upućeni na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.