Чланице и чланови Савета за економски развој Града су на данашњој седници разматрали Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину.

Одлуком о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину, извршене су неопходне измене овог програма – речено је на седници.

У делу програма који се односи на Финансијски план Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину планирана средства укупно износе 130.393.567,00 динара. Од наведеног износа, средства из прихода и примања буџета Града Новог Сада износе 80.393.567,00 динара, док је планирани износ средстава из боравишне таксе у износу од 50.000.000,00 динара.

Савет је прихватио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину, па ће се наћи на дневном реду наредне седнице Скупштине Града.