Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP „Urbanizam“ za 2021. godinu sa Finansijskim izveštajem preduzeća, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti „Urbanizam“ za prethodnu godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćena su i dva plana generalne regulacije i to prostora u zapadnom delu grada na području Telepa, te područja novog gradskog centra između ulica Vojvode Bojovića, Dimitrija Avramovića, Slovačke, Valentina Vodnika i Jovana Subotića. Takođe, na sednici su prihvaćeni i predlozi odluka o izradi izmena i dopuna planova generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu (lokalitet Klinike za stomatologiju Vojvodine), potom zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Kisačkoj broj 8), naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet predškolske ustanove i preispitivanje namene zaštitno zelenilo i dr. u građevinskim područjima), kao i prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 22).

Na sednici su prihvaćeni i predlozi odluka o izradi izmena i dopuna planova detaljne regulacije poput plana šuma-parka u ataru (između nasipa i građevinskog područja naselja) u Veterniku, blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ljermontovoj br. 2 i 4) i Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu (pravila uređenja i građenja za objekat PMF).

Članovi Saveta prihvatili su i Predlog odluke o izmenama Odluke o kupovini stana u javnoj svojini Grada Novog Sada kao vid stambene podrške, potom Predlog odluke o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada u Ulici Momčila Tapavice bb, lamela 5, potom Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada, Đorđa Magaraševića broj 4 – dvočlano domaćinstvo, Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada, Braće Mogin broj 10 – jednočlano domaćinstvo, Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada, Futoški put broj 14D – tročlano domaćinstvo i Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada za tročlano domaćinstvo.

Na sednici su prihvaćeni i Predlog odluke o dopuni Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu, koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, kao i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, te Kulturnom centru Novog Sada.

Članovi Saveta prihvatili su i uputili Skupštini Grada Novog Sada i Predlog rešenja o rušenju objekata koji se nalaze u Novom Sadu, Bulevar despota Stefana, kao i Predlog rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine grada.