Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихватили су на данашњој седници Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Урбанизам“ за 2021. годину са Финансијским извештајем предузећа, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити „Урбанизам“ за претходну годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници прихваћена су и два плана генералне регулације и то простора у западном делу града на подручју Телепа, те подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића. Такође, на седници су прихваћени и предлози одлука о изради измена и допуна планова генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду (локалитет Клинике за стоматологију Војводине), потом зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Кисачкој број 8), насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др. у грађевинским подручјима), као и простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 22).

На седници су прихваћени и предлози одлука о изради измена и допуна планова детаљне регулације попут плана шума-парка у атару (између насипа и грађевинског подручја насеља) у Ветернику, блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтовој бр. 2 и 4) и Универзитетског комплекса у Новом Саду (правила уређења и грађења за објекат ПМФ).

Чланови Савета прихватили су и Предлог одлуке о изменама Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке, потом Предлог одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града у Улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, потом Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града, Ђорђа Магарашевића број 4 – двочлано домаћинство, Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство, Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града, Футошки пут број 14Д – трочлано домаћинство и Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града за трочлано домаћинство.

На седници су прихваћени и Предлог одлуке о допуни Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, као и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Центру за социјални рад Града Новог Сада, те Културном центру Новог Сада.

Чланови Савета прихватили су и упутили Скупштини Града Новог Сада и Предлог решења о рушењу објеката који се налазе у Новом Саду, Булевар деспота Стефана, као и Предлог решења о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на наредној седници Скупштине града.