На седници Савета за економски развој Града која је одржана данас, разматран је Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар – децембар 2021. године, Предлог одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада.

У Извештају се наводи да се може закључити да је 2021. година била година опоравка, где је у летњем периоду забележен раст туристичког промета у поређењу са изузетно успешном 2019. годином. Просечна дужина боравка туриста је у 2021. години повећана у односу на претходне године и износила је 2,5 дана, што је најбољи резултат у последњих десет година. Претходна година је била веома значајна за промоцију града као будуће Европске престонице културе, али и брзог опоравка и враћања, пре свега страних туриста, чији се пад највише осетио током пандемије – речено је на седници.

Према подацима републичког завода за статистику Србије на територији Града Новог Сада у периоду јануар – децембар 2021. године укупно је боравило 134.267 туриста и остварено је 335.738 ноћења. Укупан износ реализованих средстава износи 89.685.812,07 динара и то за управљање развојем туризма 34.292.314,99 и за Промоцију туристичке понуде 55.393.497,08 – речено је приликом образлагања.

Предлогом одлуке о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада уређено је да у радном времену од 00,00 сати до 24,00 сата могу да раде угоститељски објекти за смештај, у периоду пословања током целе године или у сезони, и угоститељски објекти за исхрану и пиће који се налазе на бензинским станицама у радним зонама и на улазним правцима на територији Града, а да објекти брзе хране (,,фаст фоод ), који се налазе у пословним зградама, као и киосци и бараке могу да раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата, с тим да у периоду од 24,00 сата до 07,00 сати, могу да раде само њихови наткривени шалтери или пултови. Угоститељски објекти за исхрану и пиће, који се налазе у стамбеним зградама за породично и вишепородично становање, могу да почну са радом најраније у 07,00 сати и могу да раде најдуже до 23,00 сата радним данима и недењом, а петком и суботом до 01,00 сат наредног дана – наводи се у Предлогу одлуке.