Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini za period januar – decembar 2021. godine, Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1.-31.12.2021. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: „Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“ za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su izveštaji o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti  novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine i to za JKP„Čistoća“, JKP „Lisje“, JKP „Tržnica“, JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad“ i JKP „Gradsko zelenilo“.

Savet je usvojio i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na očuvanju i unapređenju zelenila Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za mobilnu stanicu za pretovar otpada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad.

Članovi Saveta na današnjoj sednici prihvatili su izveštaje o realizaciji Programa poslovanja sa Finansijskim izveštajem novosadskih javno komunalnih preduzeća za 2021. godinu i to „Novosadske toplane“, „Vodovoda i kanalizacije“, „Informatike“, „Lisja“, „Tržnice“, „Čistoće“, „Gradskog zelenila“, „Zoohigijene i veterine Novi Sad“, „Parkin servisa“, „Puta“, „Stana“ kao i Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti za 2021. godinu i to za JKP „Novosadska toplana“, zatim, JKP „Čistoća“, JKP „Zoohigijena i veterina“, JKP „Informatika“, JKP „Tržnica“, JKP „Lisje“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Put“, JKP „Parking servis“ i Javno komunalno preduzeće za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“.

Na sednici je prihvaćen i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti imovine i kapitala Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad, zatim Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. mart 2022. godine, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Nacrt aneksa i Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 2 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, broj OPU: 1716/2020 od 04. septembra 2020. godine.