Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години за период јануар – децембар 2021. године, Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1.-31.12.2021. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године.

На данашњој седници прихваћени су извештаји о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности  новосадских јавно комуналних предузећа за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године и то за ЈКП„Чистоћа“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Тржница“, ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ и ЈКП „Градско зеленило“.

Савет је усвојио и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за мобилну станицу за претовар отпада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Чланови Савета на данашњој седници прихватили су извештаје о реализацији Програма пословања са Финансијским извештајем новосадских јавно комуналних предузећа за 2021. годину и то „Новосадске топлане“, „Водовода и канализације“, „Информатике“, „Лисја“, „Тржнице“, „Чистоће“, „Градског зеленила“, „Зоохигијене и ветерине Нови Сад“, „Паркин сервиса“, „Пута“, „Стана“ као и Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“.

На данашњој седници прихваћени су предлози решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити за 2021. годину и то за ЈКП „Новосадска топлана“, затим, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зоохигијена и ветерина“, ЈКП „Информатика“, ЈКП „Тржница“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Пут“, ЈКП „Паркинг сервис“ и Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“.

На седници је прихваћен и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности имовине и капитала Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, затим Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. март 2022. године, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Нацрт анекса и Уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 2 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже на углу Успенске и Шафарикове улице, број ОПУ: 1716/2020 од 04. септембра 2020. године.