Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili i uputili gradskom parlamentu na dalje razmatranje, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (usaglašavanje pravila uređenja i građenja u građevinskom području).

Cilj izrade i donošenja odluke o izmenama i dopunama Plana je preispitivanje pravila uređenja i pravila građenja kao i planiranih namena utvrđenih Planom generalne regulacije naseljenog mesta Veternik, i precizno i jasno definisanje istih, uz predviđanje mogućnosti odstupanja. Ovom odlukom između ostalog, preispitaće se urbanistički parametri na osnovu analize postojeće urbanističke dokumentacije, terenskih istraživanja i potreba korisnika obuhvaćenog prostora i utvrditi nova pravila uređenja i pravila građenja na način da se omogući neometano sprovođenje Plana.