Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили и упутили градском парламенту на даље разматрање, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју).

Циљ израде и доношења одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање правила уређења и правила грађења као и планираних намена утврђених Планом генералне регулације насељеног места Ветерник, и прецизно и јасно дефинисање истих, уз предвиђање могућности одступања. Овом одлуком између осталог, преиспитаће се урбанистички параметри на основу анализе постојеће урбанистичке документације, теренских истраживања и потреба корисника обухваћеног простора и утврдити нова правила уређења и правила грађења на начин да се омогући неометано спровођење Плана.