Članovi Komisije za nazive delova naseljenih mesta Skupštine Grada Novog Sada na danas održanoj sednici razmatrali su inicijativu Doma „Veternik“, Veternik i utvrdili predlog rešenja za davanje naziva ulici u Veterniku, koja počinje od Ulice novosadski put, između kp 2178/1 i kp 1821, ide delom kp 1819, kp 1820, kp 2150/1, kp 3335 i završava se kod Ulice patrijarha Vikentija, kp 4273, sve u KO Veternik, po Hanelore Lamhe.

Kako je rečeno u obrazloženju inicijative ovog predloga, Hanelore Lamhe je za svoje humanitarne aktivnosti kao i iskreno prijateljstvo prema građanima Novog Sada, 1999. godine proglašena počasnom građankom Grada Novog Sada. U rodnom Dortmundu, gradu pobratimu Novog Sada od 1982. godine, Lamhe je inicirala prikupljanje odeće, obuće, igračaka, pakovala ih i transportovala do Novog Sada. Putem lokalnih medija inicirala je doniranje prehrambenih proizvoda, a kod bolnica donaciju lekova, kreveta, posteljine, invalidskih pomagala i slala ih u Novi Sad. Uz podršku tadašnjeg gradonačelnika Dortmunda Gintera Zamtlebea, kada su 1999. godine pale prve bombe Nato alijanse na Novi Sad, Lamhe je otpopčela svakodnevne proteste u centru Dortmunda pružajući podršku građanima Novog Sada i Rebuplike Srbije i istovremeno je svojim privatnim kolima nekoliko puta dovozila u Veterni pun gepek slatkiša, igračaka, odeće i obuće za štićenike Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku. Finansirala je izgradnju jednog paviljona za smeštaj korisnika u ovom Domu koji je sa ponosom istaknut u kruge ove Ustanove. Hanelorina humanitarna pomoć stizala je ne samo u Dom „Veternik“ čijim korisnicima je bila izuzetno posvećena, već i školi Milan Petrović u Novom Sadu kao i SOS Dečije selo u Sremskoj Kamenici. Uprkos bolesti sa kojom se i sama borila i koja ju je vezala za kolica, Lamhe je nastavila svoj humanitarni rad posećujući dvaput godišnje štićenike Doma „Veternik“. Za svoj humanitarni rad je 2003. godine odlikovana Saveznim krstom za zasluge Pokrajine Severna Rajna Vestfalija.

Na današnjoj sednici Komisija je utvrdila i predloge rešenja na inicijativu građana Sremske Kamenice i Petrovaradina. Tako bi ulica u Sremskoj Kamenici, koja počinje od Ulice fruškogorski put, ide delom kp 2088, kp 2074/1 i kp 2074/2 i duž kp 2074/6 i kp 2083/9, sve u KO Sremska Kamenica, dobila naziv Pčelarska, a ulica koja počinje između kp 5205/4 i kp 5290, ide celom dužinom kp 5218 i završava se između kp 5214/3 i kp 5317, sve u KO Petrovaradin, bi dobila naziv Ružin gaj.

Nakon što mišljenje daju Nacionalni saveti mađarske, slovačke i rusinske nacionalne manjine i Savet za međunacionalne odnose Grada Novog Sada, a nadležni pokrajinski sekretarijat da prethodnu saglasnost, Skupština grada će raspravljati o prihvaćenim predlozima.