Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o realizaciji investicionog projekta na uređenju Almaškog kraja u Novom Sadu.

Predlogom odluke ygvrđen je način realizacije investicionog projekta na uređenju Almaškog kraja u Novom Sadu u skladu sa Sporazumom o zajedničkom investiranju i realizaciji investicionih projekata i projekata tekućeg održavanja. Predviđeno je da će se aktivnosti na realizaciji Projekta, sprovoditi u okviru prostorno kulturno-istorijske celine Almaški kraj u Novom Sadu, koja je utvrđena Odlukom o utvrđivanju Almaškog kraja u Novom Sadu za prostorno kulturno istorijsku celinu, a u skladu sa Planom generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu – rečeno je prilikom obrazlaganja.

Pored tog prostora, određeni su i prostori van prostorno kulturno-istorijske celine koji ulaze u obuhvat investicionog projekta. Predviđeno je da će se Projekat realizovati u dve faze, i to prva faza u toku 2022. godine, dok će druga faza realizacije započeti najkasnije do kraja 2024. godine.