На данашњој седници Савета за културу и информисање разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о реализацији инвестиционог пројекта на уређењу Алмашког краја у Новом Саду.

Предлогом одлуке yгврђен је начин реализације инвестиционог пројекта на уређењу Алмашког краја у Новом Саду у складу са Споразумом о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања. Предвиђено је да ће се активности на реализацији Пројекта, спроводити у оквиру просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду, која је утврђена Одлуком о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно историјску целину, а у складу са Планом генералне регулације Алмашког краја у Новом Саду – речено је приликом образлагања.

Поред тог простора, одређени су и простори ван просторно културно-историјске целине који улазе у обухват инвестиционог пројекта. Предвиђено је да ће се Пројекат реализовати у две фазе, и то прва фаза у току 2022. године, док ће друга фаза реализације започети најкасније до краја 2024. године.