Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог плана генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет у Улици вуковарској), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом насељу), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет зелене површине уз Булевар цара Лазара), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса Дечије болнице).

На данашњој седници усвојен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем, затим Предлог плана детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица, Предлог плана детаљне регулације Мишелука I у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације викенд-зоне Артиљево-Поповица у Сремској Каменици, Предлог плана детаљне регулације простора за пословање источно од локалног пута Планта – Кисач и северно од железничке пруге Сомбор (Богојево) – Нови Сад, у Футогу, Предлог плана детаљне регулације простора за породично становање и спортски центар, североисточно од Улице Бранка Радичевића и југоисточно од Партизанске улице у Ковиљу, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између улица Паје Радосављевића и Професора Грчића), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет на углу Улица Радничке и Стражиловске), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду (Комплекс Дома здравља), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока „Раднички универзитет“ у Новом Саду (локалитет у Улици војвођанских бригада број 11) и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитет у Улици Шафариковој број 4).

Савет је прихватио и Предлог одлуке о изради плана генералне регулације мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Спортског центра „Стрелиште“ у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Ширине II“ у Петроварадину, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (промена стратегије снабдевања топлотном енергијом), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Сремској број 7), затим Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2022. године, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Сајлово“, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Балетске школе у Новом Саду, без накнаде, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад, без накнаде, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, без накнаде и Предлог решења о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и инвеститора „GRA-VET INVEST“ доо Нови Сад.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на седници градског парламента заказаној за 16. септембар 2022. године.