Članice i članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, kao javnog preduzeća, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu.

Na današnjoj sednici Savet je prihvatio i Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. jun 2022. godine, zatim Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2022. godinu i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. godini.
O prihvaćenim predlozima i informaciji raspravljaće odbornice i odbornici na sednici gradskog parlamenta zakazanoj za 16. septembar 2022. godine.