Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину.

На данашњој седници Савет је прихватио и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2022. године, затим Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. годину и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години.
О прихваћеним предлозима и информацији расправљаће одборнице и одборници на седници градског парламента заказаној за 16. септембар 2022. године.