Danas je održana XXIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije Petrovaradina sa Petrovaradinskom tvrđavom

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalitet u Ulici vukovarskoj)

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (kompleks policijske stanice u Ulici Bate Brkića na Novom naselju)

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Marka Miljanova i Filipa Višnjića)

5. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet zelene površine uz Bulevar cara Lazara)

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet Dnevnik)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa Dečije bolnice)

8. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem

9. Plan detaljne regulacije vikend-zone „Glavica“ u KO Sremska Kamenica

10. Plan detaljne regulacije Mišeluka I u Novom Sadu

11. Plan detaljne regulacije vikend-zone Artiljevo-Popovica u Sremskoj Kamenici

12. Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje istočno od lokalnog puta Planta – Kisač i severno od železničke pruge Sombor (Bogojevo) – Novi Sad, u Futogu

13. Plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje i sportski centar, severoistočno od Ulice Branka Radičevića i jugoistočno od Partizanske ulice u Kovilju

14. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu (lokalitet između ulica Paje Radosavljevića i Profesora Grčića)

15. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet na uglu Ulica Radničke i Stražilovske)

16. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije „Dunavski park“ u Novom Sadu (Kompleks Doma zdravlja)

17. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije bloka „Radnički univerzitet“ u Novom Sadu (lokalitet u Ulici vojvođanskih brigada broj 11)

18. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova između ulica Šafarikove, Jevrejske i Uspenske u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Šafarikovoj broj 4)

19. Odluka o izradi plana generalne regulacije mreže sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada

20. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Sportskog centra „Strelište“ u Novom Sadu

21. Odluka o izradi plana detaljne regulacije „Širine II“ u Petrovaradinu

22. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Salajke u Novom Sadu (promena strategije snabdevanja toplotnom energijom)

23. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Sremskoj broj 7)

24. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

25. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, kao javnog preduzeća

26. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2022. Godinu

27. Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. Godinu

28. Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. Godini

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. Godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. Godinu

31. Odluka o realizaciji investicionog projekta na uređenju Almaškog kraja u Novom Sadu

32. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. Godine

33. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 01. januara do 30. juna 2022. Godine

34. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. jun 2022. Godine

35. Izveštaj o sprovođenju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine u 2021. godini

36. Odluka o postavljanju u Novom Sadu, spomen-obeležja novosadskim Jevrejima – učesnicima u Narodnooslobodilačkom pokretu, poginulim u antifa- šističkoj borbi 1941-1945. Godine

37. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta:

– Rešenje o davasnju ulici u Veterniku (Ulica Hanelore Lamhe)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Sremskoj Kamenici (Ulica pčelarska)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Petrovaradinu (Ulica ružin gaj)

38. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Sajlovo“

39. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodine za potrebe Baletske škole u Novom Sadu, bez naknade

40. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodine za potrebe Muzičke škole „Isidor Bajić“ Novi Sad, bez naknade

41. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodine za potrebe Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, bez naknade

42. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i investitora „GRA-VET INVEST“ doo Novi Sad

43. Odluka o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na Republiku Srbiju, Ministarstvo odbrane, Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad, Centar Ministarstva odbrane Novi Sad, bez naknade

44. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnove  škole „Svetozar Marković – Toza“, Novi Sadž

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sadaž

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradinž

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradinž

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

 – Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje odraslih „Sveti Sava“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje        o prestanku   dužnosti člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad