Данас је одржана XXIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следећа акта:

1. План генералне регулације Петроварадина са Петроварадинском тврђавом

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Мишелука са Рибњаком (локалитет у Улици вуковарској)

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом насељу)

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића)

5. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет зелене површине уз Булевар цара Лазара)

6. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Дневник)

7. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса Дечије болнице)

8. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем

9. План детаљне регулације викенд-зоне „Главица“ у КО Сремска Каменица

10. План детаљне регулације Мишелука I у Новом Саду

11. План детаљне регулације викенд-зоне Артиљево-Поповица у Сремској Каменици

12. Плана детаљне регулације простора за пословање источно од локалног пута Планта – Кисач и северно од железничке пруге Сомбор (Богојево) – Нови Сад, у Футогу

13. Плана детаљне регулације простора за породично становање и спортски центар, североисточно од Улице Бранка Радичевића и југоисточно од Партизанске улице у Ковиљу

14. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између улица Паје Радосављевића и Професора Грчића)

15. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет на углу Улица Радничке и Стражиловске)

16. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду (Комплекс Дома здравља)

17. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока „Раднички универзитет“ у Новом Саду (локалитет у Улици војвођанских бригада број 11)

18. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду (локалитет у Улици Шафариковој број 4)

19. Одлука о изради плана генералне регулације мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада

20. Одлука о изради плана детаљне регулације Спортског центра „Стрелиште“ у Новом Саду

21. Одлука о изради плана детаљне регулације „Ширине II“ у Петроварадину

22. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (промена стратегије снабдевања топлотном енергијом)

23. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Сремској број 7)

24. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

25. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа

26. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. Годину

27. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. Годину

28. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. Години

29. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. Годину

30. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. Годину

31. Одлука о реализацији инвестиционог пројекта на уређењу Алмашког краја у Новом Саду

32. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. Године

33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. Године

34. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2022. Године

35. Извештај о спровођењу Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године у 2021. години

36. Одлука о постављању у Новом Саду, спомен-обележја новосадским Јеврејима – учесницима у Народноослободилачком покрету, погинулим у антифа- шистичкој борби 1941-1945. Године

37. Решења Комисије за називе делова насељених места:

– Решење о давасњу улици у Ветернику (Улица Ханелоре Ламхе)

– Решење о давању назива улици у Сремској Каменици (Улица пчеларска)

– Решење о давању назива улици у Петроварадину (Улица ружин гај)

38. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Сајлово“

39. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Балетске школе у Новом Саду, без накнаде

40. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад, без накнаде

41. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводине за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, без накнаде

42. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и инвеститора „GRA-VET INVEST“ doo Novi Sad

43. Одлука о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Републику Србију, Министарство одбране, Регионални центар Министарства одбране Нови Сад, Центар Министарства одбране Нови Сад, без накнаде

44. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основе  школе „Светозар Марковић – Тоза“, Нови Садж

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Садаж

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадинж

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадинж

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

 – Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за основно образовање одраслих „Свети Сава“ Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење        о престанку   дужности члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад