Novosađani su i danas imali priliku da se svojim predstavkama neposredno obrate Komisiji za predstavke i predloge Skupštine Grada Novog Sada i da na taj način ukažu nadležnima na svoje probleme.

Prema rečima sugrađanke stanari zgrade u Balzakovoj ulici broj 36 imaju problem sa bezbednošću prolaznika i dece koja se tu igraju, jer je sa njihove zgrade otpao deo fasade. To se desilo već nekoliko puta, pa oni strahuju da će se neko povrediti. Članice i članovi Komisije su se saglasili da treba proveriti u čijoj je nadležnosti rešavanje ovog problema, te da će odgovoriti na adresu ove sugrađanke.

Na sednici Komisije razmatrani su i pristigli odgovori na ranije podnete predstavke.

Na pisanu predstavku žitelja Ticanove ulice, kojom se obratio Komisiji da bi ukazao na stanje kanalizacije u svojoj ulici, pošto se kanalizacija izliva posle svake veće kiše, odgovorili su nadležni iz Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“. U njihovom odgovoru se kaže da su njihove ekipe svakodnevno na terenu i da se čišćenje slivnika radi sukcesivno. Stoga svi građani koji imaju problem te vrste, mogu besplatnim pozivom Kontakt centra ovog preduzeća prijaviti zagušen slivnik kako bi ekipe odmah reagovale.