Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je
i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Kako je prilikom obrazlaganja rečeno, Rebalansom budžeta, koji je sadržan u ovom predlogu odluke, ukupan budžet Grada Novog Sada za 2022. godinu planiran je u iznosu od 40.808.715.408,55 dinara, koji je u odnosu na važeći plan veći za 4,0% (ili za 1.564.359.217,52 dinara), nakon izvršenih promena na prihodnoj strani budžeta, polazeći od ostvarenja prihoda i primanja budžeta od početka ove godine i, na osnovu toga, izvršene procene njihovog ostvarenja do kraja godine. Ovim rebalansom budžeta izvršene su korekcije (smanjenje ili povećanje) planiranih iznosa pojedinih prihoda i primanja, u zavisnosti od njihovog slabijeg ili boljeg ostvarenja u proteklih devet meseci u odnosu na prethodne projekcije u budžetu, koje u krajnjem ishodu znače povećanje ukupnog iznosa tekućih prihoda za 172,6 miliona dinara (najviše zbog povećanja poreza, i to poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, a zatim i transfera od drugih nivoa vlasti), kao i povećanje primanja od prodaje nefinansijske imovine za 1.392,0 miliona dinara.

Ovim predlogom odluke rashodi i izdaci budžeta iz svih izvora sredstava iz budžeta, uključujući i raspoređeni suficit ovih sredstava iz ranijih godina, utvrđeni su u iznosu od 40.491.956.405,15 dinara (bez rashoda i izdataka iz dodatnih prihoda), odnosno povećani su za 1.564.351.897,52 dinara u odnosu na sredstva koja su planirana važećom Odlukom o budžetu, što je povećanje od 4 %.