На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је
и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

Како је приликом образлагања речено, Ребалансом буџета, који је садржан у овом предлогу одлуке, укупан буџет Града Новог Сада за 2022. годину планиран је у износу од 40.808.715.408,55 динара, који је у односу на важећи план већи за 4,0% (или за 1.564.359.217,52 динара), након извршених промена на приходној страни буџета, полазећи од остварења прихода и примања буџета од почетка ове године и, на основу тога, извршене процене њиховог остварења до краја године. Овим ребалансом буџета извршене су корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода и примања, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклих девет месеци у односу на претходне пројекције у буџету, које у крајњем исходу значе повећање укупног износа текућих прихода за 172,6 милиона динара (највише због повећања пореза, и то пореза на доходак, добит и капиталне добитке, а затим и трансфера од других нивоа власти), као и повећање примања од продаје нефинансијске имовине за 1.392,0 милиона динара.

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година, утврђени су у износу од 40.491.956.405,15 динара (без расхода и издатака из додатних прихода), односно повећани су за 1.564.351.897,52 динара у односу на средства која су планирана важећом Одлуком о буџету, што је повећање од 4 %.