Članice i članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada na današnjoj sednici razmatrali su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Odlukom o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu, izvršena je prenamena sredstava radi operativnije realizacije ovog programa – rečeno je na sednici.

Izmene u Finansijskom planu Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2022. godinu odnose se na Programske aktivnosti – Upravljanje razvojem turizma – Usluge po ugovoru, tako što se planirana sredstva u ukupnom iznosu od 15.810.000,00 dinara, umanjuju za 600.000,00 dinara i sada ukupno iznose 15.210.000,00 dinara.

Na poziciji Programske aktivnosti – Promocija turističke ponude – Usluge po ugovoru, planirana se sredstva u iznosu od 64.433.000,00 dinara, uvećavaju za 520.000,00 dinara i sada ukupno iznose 64.953.000,00 dinara. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za troškove štampanja publikacija, brošura, vodiča, banera, kesa, vizit karti, fascikli i drugog propagandnog materijala i poslovne galanterije. Takođe, sredstva su namenjena za oglase i reklame u specijalizovanim časopisima, za troškove reprezentacije prilikom studijskih poseta novinara, turoperatera i specijalizovanih grupa zainteresovanih za turističku ponudu Novog Sada kao i za posete predstavnika drugih turističkih organizacija i relevantnih institucija iz zemlje i inostranstva,  a u cilju što bolje turističke prezentacije Grada, objašnjeno je na sednici.