Чланице и чланови Савета за економски развој Града на данашњој седници разматрали су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину.

Одлуком о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину, извршена је пренамена средстава ради оперативније реализације овог програма – речено је на седници.

Измене у Финансијском плану Туристичке организације Града Новог Сада за 2022. годину односе се на Програмске активности – Управљање развојем туризма – Услуге по уговору, тако што се планирана средства у укупном износу од 15.810.000,00 динара, умањују за 600.000,00 динара и сада укупно износе 15.210.000,00 динара.

На позицији Програмске активности – Промоција туристичке понуде – Услуге по уговору, планирана се средства у износу од 64.433.000,00 динара, увећавају за 520.000,00 динара и сада укупно износе 64.953.000,00 динара. Средства на овој позицији планирана су за трошкове штампања публикација, брошура, водича, банера, кеса, визит карти, фасцикли и другог пропагандног материјала и пословне галантерије. Такође, средства су намењена за огласе и рекламе у специјализованим часописима, за трошкове репрезентације приликом студијских посета новинара, туроператера и специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Новог Сада као и за посете представника других туристичких организација и релевантних институција из земље и иностранства,  а у циљу што боље туристичке презентације Града, објашњено је на седници.