Na današnjoj sednici članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za period januar – jun 2022. godine.

Kako stoji u ovom Izveštaju najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju u izveštajnom periodu su,  pešaci koji su učestvovali u 75 saobraćajnih nezgoda, zatim vozači putničkih vozila sa 982 saobraćajne nezgode, putnici sa 395 saobraćajnih nezgoda, biciklisti sa 88 saobrćajnih nezgoda i motociklisti i vozači mopeda koji su učestvovali u 38 saobraćajnih nezgoda.

U izveštajnom periodu Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada sproveo je niz mera i aktivnosti sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja na toritoriji Grada. To su između ostalog, edukacija lica starijih od 65 godina u svojstvu pešaka sa ciljem unapređenja znanja, edukacija za unapređenje bezbednosti saobraćaja kod dece osnovnih škola zone 30 i zone usporenog saobraćaja, zatim pokrenut je postupak javne nabavke za edukaciju dece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, zaključen je ugovor za obuku roditelja za povećanje bezbednosti saobraćaja korišćenjem dečijih auto-sedišta, nabavljena su dva motocikla sa opremom za potrebe Saobraćajne policije Policijske uprave Novi Sad, izrađena su idejna rešenja za bezbednost biciklista i pešaka u saobraćaju, nabavljen je promotivni materijal koji će se deliti na sajmovima, izrađeni su radijski džinglovi, izrađena je tehnička dokumentacija Nezavisne ocene uticaja puta u saobraćajnim nezgodama sa poginulim licima na lokalnim putevima i izrađena je Analiza rada hitnih službi na bezbednost saobraćaja.

U Programu korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu planirana je izrada Strategije bezbednosti saobraćaja i akcionog plana koja će se sprovoditi u drugoj polovini 2022. godine.

Prihvaćeni Izveštaj upućen je Skupštini grada na dalje razmatranje.