На данашњој седници чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за период јануар – јун 2022. године.

Како стоји у овом Извештају најугроженија категорија учесника у саобраћају у извештајном периоду су,  пешаци који су учествовали у 75 саобраћајних незгода, затим возачи путничких возила са 982 саобраћајне незгоде, путници са 395 саобраћајних незгода, бициклисти са 88 саобрћајних незгода и мотоциклисти и возачи мопеда који су учествовали у 38 саобраћајних незгода.

У извештајном периоду Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада спровео је низ мера и активности са циљем унапређења безбедности саобраћаја на ториторији Града. То су између осталог, едукација лица старијих од 65 година у својству пешака са циљем унапређења знања, едукација за унапређење безбедности саобраћаја код деце основних школа зоне 30 и зоне успореног саобраћаја, затим покренут је поступак јавне набавке за едукацију деце од првог до четвртог разреда основне школе, закључен је уговор за обуку родитеља за повећање безбедности саобраћаја коришћењем дечијих ауто-седишта, набављена су два мотоцикла са опремом за потребе Саобраћајне полиције Полицијске управе Нови Сад, израђена су идејна решења за безбедност бициклиста и пешака у саобраћају, набављен је промотивни материјал који ће се делити на сајмовима, израђени су радијски џинглови, израђена је техничка документација Независне оцене утицаја пута у саобраћајним незгодама са погинулим лицима на локалним путевима и израђена је Анализа рада хитних служби на безбедност саобраћаја.

У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2022. годину планирана је израда Стратегије безбедности саобраћаја и акционог плана која ће се спроводити у другој половини 2022. године.

Прихваћени Извештај упућен је Скупштини града на даље разматрање.